ש×פוצ×ם וא×נסטלצ×× ××רושל×ם - א×א ש×פוצ×ם וא×נסטלצ××

ש×פוצ×ם וא×נסטלצ×× ××רושל×ם - א×א ש×פוצ×ם וא×נסטלצ××

ש×פוצ×ם וא×נסטלצ×× ××רושל×ם - א×א ש×פוצ×ם וא×נסטלצ××

(הקשות: 461;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

א×א ש×פוצ×ם וא×נסטלצ×× ××א ×-××¨× ×ž×•×××œ× ×ת×-×•×ž× ×מ×צעת ×¢×ו×ות ש×פוץ ×¢"× ×©×פוצנ×ק וא×נסטלטור ××רושל×ם ×ש××œ×•× ×©×רות מקצוע×, ×ž×©×œ× ×ª×›× ×•×Ÿ ×ר×