אשרך - אשר ××טון, ט×פול×ם רפוא××ם ו×ו×× ×˜×¨×¤××

אשרך - אשר ××טון, ט×פול×ם רפוא××ם ו×ו×× ×˜×¨×¤××

אשרך - אשר ××טון, ט×פול×ם רפוא××ם ו×ו×× ×˜×¨×¤××

(הקשות: 397;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

אשר ××טון, ט×פול×ם וע×סו××ם רפוא××ם ×××ª××ž× ××ש×ת ×ו×× ×˜×¨×¤×× ×œ××-×××ם וס×נאות ×ו×× ×§×וצת×ות