קופות רושמות - ×§×•×¤× ×¨×•×©×ž×ª ממו×-ש×ת - אק×ופו×

קופות רושמות - ×§×•×¤× ×¨×•×©×ž×ª ממו×-ש×ת - אק×ופו×

קופות רושמות - ×§×•×¤× ×¨×•×©×ž×ª ממו×-ש×ת - אק×ופו×

(הקשות: 451;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

POS תוכנת ×§×•×¤× ×¨×•×©×ž×ª ממו×-ש×ת מ××ת אק×ופוס מספקת ×ž×¢× × ×©×œ קופות רושמות ×¢×ור ××œ×¤× ×¢×¡×§×ם קטנ×ם ו××נונ××ם ×ר×-×× ×עולם. ×§×•×¤× ×¨×•×©×ž×ª מותאמת לע×ו××