אלרם ××ק×ם - ×-×•×ž×¨× ××˜××ž× ×•××ק ×ž×§×¦×•×¢× ×œ×›×œ מטר×

אלרם ××ק×ם - ×-×•×ž×¨× ××˜××ž× ×•××ק ×ž×§×¦×•×¢× ×œ×›×œ מטר×

אלרם ××ק×ם - ×-×•×ž×¨× ××˜××ž× ×•××ק ×ž×§×¦×•×¢× ×œ×›×œ מטר×

(הקשות: 462;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

×-×רת "אלרם ××ק×ם" משווקת מ×וון ×¨× ×©×œ צ××¢×ם, ××ק×ם ו×-×•×ž×¨× ××˜××ž× ××©×¨ מ×ו×א×ם ממ××˜× ××-×רות ×מו××לות ×ארץ ו×עולם, ומשרתת לקו×-ות ר××ם מת×-ו