× ××ול מש×ר×ם - × ××ול מש×ר×ם א××× ××¡×˜×¨×˜×××

× ××ול מש×ר×ם - × ××ול מש×ר×ם א××× ××¡×˜×¨×˜×××

× ××ול מש×ר×ם - × ××ול מש×ר×ם א××× ××¡×˜×¨×˜×××

(הקשות: 461;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

× ××ול מש×ר×ם ×אר×ון, × ××ול מש×ר×ם ××ן שותפ×ם; × ××ול מש×ר×ם ××-×רות משפ×-ת×ות, ××עוץ לווע×× ×¢×•×××ם, ×ו"×- ×ערכת ×ž×¦× ×•×ª×›× ×ת אסטרט××ת לנ××ול ×