ק×וצת אל××•×ž× | 072-2456283 |

ק×וצת אל××•×ž× | 072-2456283 |

ק×וצת אל××•×ž× | 072-2456283 |

(הקשות: 398;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

ק×וצת אל××•×ž× ××•×§×ž× ×שנת 2006 ומענ××§× ×©××¨×•×ª× ×ž×-×©×•× ×œ×¢×¡×§×ם, ת×-××•×§× ×©×•×˜×¤×ª של מערכות מ×-×©×•× ×•×¢×•×¡×§×ª ×פ×תו×- וש×ווק מערכות תוכנ×.