סרט ת×מ×ת

סרט ת×מ×ת

סרט ת×מ×ת

(הקשות: 467;הוספת האתר בתאריך: Jul 10, 2015)

תאור:

××-××¨× ××•×§×ž× ×ž×ª×•×š א××× ×¢×ž×•×§× ×œ×צ××¨× ×•×œ×ª×-ום. ×ס×ס פעולת×נו מ×××¢ מתוך ××× × ×©×œ ×צרכ×ם ו××××-ו××ות של כל פרו×קט, ×עקרונות מנ×-×ם של מ×-ו××ות אמ×ת×