×לונ×ם ×× ×כל | מו×ל××ר 19, פת×- תקוו×

×לונ×ם ×× ×כל | מו×ל××ר 19, פת×- תקוו×

×לונ×ם ×× ×כל | מו×ל××ר 19, פת×- תקוו×

(הקשות: 454;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

××-נות מתמ×-× ××¢××¦×•× ×•××•×ž× ×•×ª מו×רנ×ת ומתק×מת עם מ××˜× ×ק××ž× ×©×œ עולם ××לונ×ם, × ×ס×ון מוכ×- ×א×רוע×ם פרט××ם , א××¨×•×¢× ×¤×ª××-× ×©×œ ×-×רות ××ולות, ×¢×צו