אנ×ור פטר - מומ×-× ××¢×ו×ות ×¢×¥

אנ×ור פטר - מומ×-× ××¢×ו×ות ×¢×¥

אנ×ור פטר - מומ×-× ××¢×ו×ות ×¢×¥

(הקשות: 461;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

פר×ולות ו×ק×ם מעץ, ×× ××ת צ×מר×ם ו××ª× ×¢×¥, מ×-סנ×ם ו××רות מעץ, ר×××˜× ×ן ××¢×ו×ת ×× ×ž×ו×-×ת. תוספות ×× ××× ×ž×¢×¥, ש××œ×•× ×ª×•×¡×¤×ª ××× ×× ×œ×ž×ª××¨ ×××ת, מומ×-×