א. ר ×× ××× – ×©×¨×•×ª× ×× ××¡× ×›×œ×œ××ם | ×¢×ו×ות ×× ××× ×•×©×פוצ×

א. ר ×× ××× – ×©×¨×•×ª× ×× ××¡× ×›×œ×œ××ם | ×¢×ו×ות ×× ××× ×•×©×פוצ×

א. ר ×× ××× – ×©×¨×•×ª× ×× ××¡× ×›×œ×œ××ם | ×¢×ו×ות ×× ××× ×•×©×פוצ×

(הקשות: 395;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

א. ר ×× ××× – ×©×¨×•×ª× ×× ××¡× ×›×œ×œ××ם | ×¢×ו×ות ×× ××× ×•×©×פוצ×