ARAKS | ×-×רת א×ט×-× | א×ט×-× ×פר××¡× ××¨×¦×ת | שמ××¨× 24 שעות ××ממ×

ARAKS | ×-×רת א×ט×-× | א×ט×-× ×פר××¡× ××¨×¦×ת | שמ××¨× 24 שעות ××ממ×

ARAKS | ×-×רת א×ט×-× | א×ט×-× ×פר××¡× ××¨×¦×ת | שמ××¨× 24 שעות ××ממ×

(הקשות: 395;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

×-×רת "ARAKS" ××× × ×-×רת א×ט×-× ×•×©×ž××¨× ×ž× ×•×¡×, ×מ×צעת ×קרת א×כות שוטפת ומספקת ש××¨×•×ª× ××ט×-× ×סטנ×רט×ם על×ונ×ם 24/7. ל×-××¨× ×ž××•×ª לקו×-ות מרוצ×ם מ×