א×ן ט××¢×ת - אטלס א×× ×ם ×ž×¤×¢×œ× ×©×ש וא×ן מ××צרן לצרכן

א×ן ט××¢×ת - אטלס א×× ×ם ×ž×¤×¢×œ× ×©×ש וא×ן מ××צרן לצרכן

א×ן ט××¢×ת - אטלס א×× ×ם ×ž×¤×¢×œ× ×©×ש וא×ן מ××צרן לצרכן

(הקשות: 395;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

א×ן ט××¢×ת ×•×ž×•×¦×¨× ×©×ש מ××ת אטלס א×× ×ם ××צרנ×ת ×מו×××œ× ××¢× ×£ ×ש×ש ו×א×ן ××שראל.××עלתו ××-××¨× ×ž×¤×¢×œ× ×©×ש ×ר×-×× ×ארץ ואולמות תצו×× ×א××ור ×מרכ×.