אר××ות פלסט×ק | שק×ות פלסט×ק | ×ר×עות אר××× - Atifit | עט×פ××

אר××ות פלסט×ק | שק×ות פלסט×ק | ×ר×עות אר××× - Atifit | עט×פ××

אר××ות פלסט×ק | שק×ות פלסט×ק | ×ר×עות אר××× - Atifit | עט×פ××

(הקשות: 397;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

×-×רת עט×פ×ת ××א ×-××¨× ×ª×¢×©××ת×ת ×ת×-ום ×פלסט×ק×.עט×פ×ת מ××צרת ומשווקת מוצר×ם עשו××ם פול×את×לן, פול×פרופ×לן ו-פ×ו××¡× ×œ×ž×וון ××שומ×ם ××-קלאות