××£ ×××ת - א×× ×¡× ×˜×•

××£ ×××ת - א×× ×¡× ×˜×•

××£ ×××ת - א×× ×¡× ×˜×•

(הקשות: 464;הוספת האתר בתאריך: Jul 9, 2015)

תאור:

א×× ×¡× ×˜×• - × ××ול רשתות ×-×רת×ות, ×עוץ ו×××¨×›× ×œ×-×רות ולעסק×ם. לקו×-ות ר××ם נמצא×ם ×רשתות ××-×רת×ות ורק מ×-כ×ם שת××עו אל××ם. רוצ×ם ל×עת א×ך? כנסו